Chính sách

Cập nhật: 16:32 GMT - thứ tư, 6 tháng 7, 2011

quocphong

Bổ sung quy định kéo dài tuổi phục vụ tại ...

12:00 | 08/02/2021

Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 12/2021/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 170/2016/TT-BQP quy định cấp bậc quân hàm quân nhân ...
Đề xuất mới về đấu thầu mua sắm ... (08/02) Quy định mới về cơ sở dữ liệu môi ... (08/02) Điểm mới cần lưu ý khi quyết toán ... (02/02)
ncs

Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2021

12:00 | 01/02/2021

Không tăng lương tối thiểu vùng so với năm 2020, dừng phát hành thẻ từ ATM, thay bằng thẻ chip, người nước ngoài vào Việt Nam làm việc dưới 30 ngày không cần giấy phép… là những ...

avafta

Hướng dẫn nộp chứng nhận xuất xứ hàng nhập khẩu trong Hiệp định EVFTA

12:00 | 31/01/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội ...

dulieu

Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành Cty cổ phần

12:00 | 31/01/2021

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 111/2020/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản ...

undefined
dulieu

Dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế

12:00 | 31/01/2021

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.

baohiem

Đề xuất sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm

12:00 | 31/01/2021

Bộ Tài chính đang dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) nhằm khắc phục những bất cập của cơ chế chính sách hiện tại và bảo đảm thực hiện các nghĩa vụ cam kết quốc ...

rt

Đề nghị sửa đổi Luật Phòng, chống rửa tiền

12:00 | 25/01/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ...

undefined